Ledsagelse

Vi tilbyder administration af ledsagelse efter servicelovens §97. Ordningen er for borgere som ikke kan færdes alene grundet en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Rekruttering af hjælpere foregår i trygge og vante rammer, med særlig fokus på kemi og kommunikation. Vi sikrer og garanterer en fast kontaktperson med kendskab til den enkelte borger og hjælper. Desuden lægges der stor vægt på borgerens frihed til at placere hjælpetimerne efter ønske.

Kontakt os gerne for at høre nærmere…

BPA Support ApS