Jakob
“Jeg er super glad for BPA Support. Jeg føler at jeg kan spørge dem om alt, og så er de klar til at hjælpe. De afholder løbende gode og sjove events. Derudover har BPA Support hjulpet mig med at finde mange af mine gode hjælpere!” Jakob, arbejdsleder med BPA

HJÆLPER HOS BPA SUPPORT

Som hjælper i BPA Support får du en betydningsfuld og alsidig hverdag. Dine arbejdsopgaver kan være alt fra ledsagelse, praktisk hjælp og personlig pleje. Opgaverne planlægges af den enkelte arbejdsleder.

Lønnen som hjælper afhænger af, hvilken kommune din arbejdsleder bor i. Det er den enkelte kommunes takster og udmåling, vi aflønner efter. Oplysninger om løn finder du på din hjælperprofil. Alle hjælpere modtager feriepenge på 12,5% af lønnen, som indbetales til Feriekonto.

BPA Support sikrer dig en stærk samarbejdspartner, og vi er med til at skabe rammerne for en god arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø.

Har du lyst til at vide mere om jobbet som hjælper? Ring til os eller tjek vores jobopslag.

SOM FASTANSAT HJÆLPER

Fastansatte hjælpere får pension. Pension indbetales efter 5 måneders anciennitet. Har du været ansat som hjælper i tidligere eller nuværende stilling, kan du være berettiget til pension allerede fra første dag. Det er derfor vigtigt, at vi bliver oplyst om eventuel anciennitet.

BPA Support indbetaler pensionen til Danica Pension, hvor du også bliver omfattet af Danicas sundhedspakke og sundhedssikring.

Alle vores pensionsberettigede medarbejdere har mulighed for relevante behandlinger, herunder samtale med lægeteam, diætist og/eller psykolog, hvis vedkommende skulle få behov for det.

Medarbejderens børn op til 24 år og ægtefælle/samlever er også dækket af sundhedspakken helt gratis. Biologiske børn er dækket, uanset om de bor ude eller hjemme, mens bonusbørn kun er dækket, så længe de bor på samme adresse. For yderligere information kontakt BPA Support.

SOM VIKAR

Hos BPA Support kan du arbejde som fast vikar og løs vikar. Fast vikar betyder, at du er tilknyttet et eller flere faste teams. Efter aftale med din arbejdsleder kommer du til at indgå i vagtplanlægningen med faste vagter. Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en ledig vagt, før den udbydes i vores vikarkalender.

Som løs vikar er du ikke tilknyttet et fast team, og du bliver kun tilbudt vagter via vores vikarkalender.

Både fast vikar og løs vikar har adgang til vores vikarkalender. Du vælger selv, hvornår du melder dig til og fra, og hvilket område du kan arbejde i. Desuden beder vi dig om at krydse dine kompetencer af, så vi sikrer os, at du er klar til den opgave, du bliver sendt ud på. Hvis du bliver tilbudt en vagt og har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os, inden du siger ja til den.

Vi bruger også vores vikarkalender, når vi får akutte vagter ind. På den måde kan vi udbyde vagterne til dem, der er ledige i området på dagen. Hvis du vil tilbydes vagter, så vær aktiv på vikarkalenderen og hold dig opdateret.

Opret dig med det samme HER