Antoniett Vebel Pharao
“Jeg har valgt BPA Support fordi de altid har en forståelse for min situation og altid står klar til at hjælpe mig. Det er dejligt de har fået et kontor i Aarhus også. Jeg kan varmt anbefale BPA Support” Antoniett, arbejdsleder med BPA

BPA-UNDERVISNING

Hos BPA Support tilbyder vi målrettet vurdering og undervisning i BPA, med stor succes! Det er vores klare vurdering at flere kommuner og sagsbehandlere ønsker mere indsigt i en konkret borgers muligheder for at kunne varetage en BPA, inden denne gives.

Undervisningen er et landsdækkende tilbud til netop disse kommuner og sagsbehandlere, om et planlagt undervisningsforløb med efterfølgende evaluering og rapport, på den enkelte borger.

Rapporten indeholder bl.a. en konkret vurdering af, om hvorvidt en borger vil kunne varetage de forpligtelser som medfølger. Forløbet er af ca. 8 ugers varighed med fokus både på rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver.

Det vil være samme underviser/rådgiver gennem hele forløbet.

Kontakt os allerede i dag for at høre mere og få tilsendt et konkret og uforpligtende tilbud.

HVORFOR UNDERVISE I BPA?

I vejledningen om Borgerstyret Personlig Assistance punkt 10 står der:

At borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at:

  •  Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne.
  • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce.
  • Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler.
  • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne.
  • Afholde personalemøder med hjælperne.
  • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Det skal understreges, at der kan være behov for, at borgeren modtager den fornødne rådgivning og vejledning om de opgaver, der må forventes at være forbundet med at modtage hjælpen i form af et kontant tilskud. Herunder f.eks. kursustilbud eller oplæring i, hvad det indebærer at være daglig leder for hjælperne, herunder eksempelvis ledelse, konflikthåndtering eller etik.

Derfor har vi i BPA Support udviklet en målrettet undervisning som foregår 1 til 1 hos den borger der har brug for undervisning/vejledning i at være arbejdsleder. Det giver kommunerne mulighed for at få en vurdering af, om den pågældende borger vil kunne klare arbejdslederopgaven, og en beskrivelse af hvor der måske skal ydes en ekstra indsats for at det lykkedes.

Forsamling til BPA foredrag