Louise eriksen
“Hos BPA Support, er der altid åben og ærlig dialog, man kan altid regne med der står en klar til at hjælpe. Jeg føler mig tryg i at være arbejdsleder hos dem, da jeg ved de altid vil gøre det bedste for både mig og mine hjælpere.” Louise, arbejdsleder med BPA

ARBEJDSMILJØ

For os i BPA Support lægger vi meget vægt på et godt arbejdsmiljø, uanset om det er det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Rikke udarbejder APV’er både fysiske og psykiske – så sidder du som hjælper og har spørgsmål til arbejdsstillinger eller lignende, så tag fat på hende og hun vil se på det sammen med dig. 

Vi holder hvert år førstehjælpskurser og vil du gerne vi sætter et op i dit område, så tag kontakt til os.

Lene er uddannet forflytningsvejleder og vil være ind over hvis der skulle være noget i APV’en der skal ses på.  

Vi opfordrer alle vores borgere og deres hjælpere til at henvende sig, hvis der kommer nye hjælpemidler i hjemmet, eller hvis nogle af arbejdsgangene er tunge eller ikke synes at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Samtidig vil vi også opfordre hjælpere til at tage fat i os hurtigst muligt, hvis der opleves et arbejdsmiljø, hvor man følelsesmæssig og psykisk bliver udfordret.

ARBEJDSPLADS­VURDERING

Som arbejdsgiver for handicaphjælperne gennemfører BPA Support arbejdspladsvurderinger (APV) hjemme hos alle borgere. Arbejdspladsvurderingen har til formål at lokalisere evt. gener på arbejdspladsen som omhandler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem.

Der udarbejdes efterfølgende en handleplan for, hvordan eventuelle mangelfulde forhold kan ændres. APV’en er et redskab til at sikre, at hjælpernes arbejdsplads er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig.

Hos BPA Support udarbejder vi en fysisk og psykisk APV umiddelbart efter, at vi har indgået en samarbejdsaftale med en ny borger.  Den fysiske APV skal så efterfølgende revurderes minimum hvert 3 år, eller hvis der sker ændringer i hjemmet. Den psykiske APV bliver udformet én gang årligt.

Når APV’en er behandlet vil der blive lavet en handleplan omkring eventuelle problematikker, borgeren vil modtage en kopi, som også bliver delt med hjælperene under deres profil på vores intra. Hvis den tilknyttede kommune skal drages ind i eventuelle problemstillinger, modtager de også en kopi.

Det vil altid være vores arbejdsmiljøansvarlige medarbejdere Rikke Madsen og Lene Dreier, som udarbejder APV.

Billede af landskab

ARBEJDSSKADER

Skulle uheldet være ude, og en hjælper får en arbejdsskade, skal hjælperen kontakte BPA Support hurtigst muligt, så vi kan indberette skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Går der for lang tid inden skaden bliver indberettet, er det ikke sikkert, at indberetningen bliver godkendt og dermed kan forsikringen ikke dække. Vi opfordrer også vores hjælpere til at tage kontakt til Danica sundhedssikring, for hurtigt at kunne komme i behandling.