Louise eriksen
“Hos BPA Support, er der altid åben og ærlig dialog, man kan altid regne med der står en klar til at hjælpe. Jeg føler mig tryg i at være arbejdsleder hos dem, da jeg ved de altid vil gøre det bedste for både mig og mine hjælpere.” Louise, arbejdsleder med BPA

ARBEJDSMILJØ

I BPA Support lægger vi stor vægt på et godt arbejdsmiljø – uanset om det er det fysiske eller psykiske. Rikke udarbejder både fysiske og psykiske APV’er – så hvis du som hjælper har spørgsmål til arbejdsstillinger eller lignende, vil hun se på det sammen med dig. 

Hvert år afholder vi førstehjælpskurser, og hvis du er interesseret i et førstehjælpskursus i dit område, så kontakt os endelig.

Lene er uddannet forflytningsvejleder og er med inde over, hvis der skulle være noget i APV’en, der skal ses på.  

Vi opfordrer alle vores borgere og hjælpere til at henvende sig, hvis der kommer nye hjælpemidler i hjemmet, hvis nogle af arbejdsgangene er tunge eller ikke synes at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Samtidig vil vi også opfordre hjælpere til at tage fat i os hurtigst muligt, hvis man oplever et arbejdsmiljø, der er følelsesmæssigt og psykisk udfordrende.

ARBEJDSPLADS­VURDERING

Som arbejdsgiver for handicaphjælperne gennemfører BPA Support arbejdspladsvurderinger (APV) hjemme hos alle borgere. Arbejdspladsvurderingen har til formål at lokalisere evt. gener på arbejdspladsen, som omhandler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i borgerens hjem.

Vi laver efterfølgende en handleplan for, hvordan eventuelle mangelfulde forhold kan forbedres. APV’en er et redskab til at sikre, at hjælpernes arbejdsplads er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig.

BPA Support udarbejder en fysisk og psykisk APV umiddelbart efter, at vi har indgået en samarbejdsaftale med en ny borger. Den fysiske APV skal efterfølgende revurderes minimum hvert 3 år, eller hvis der sker ændringer i hjemmet. Den psykiske APV bliver udformet én gang om året.

Når APV’en er behandlet, vil borgeren modtage en kopi, som også bliver delt med hjælperne på deres individuelle intranetprofiler. Hvis kommunen skal inddrages i eventuelle problemstillinger, modtager den også en kopi.

Det vil altid være vores arbejdsmiljøansvarlige medarbejdere, Rikke Madsen og Lene Dreier, der udarbejder APV.

Billede af landskab

ARBEJDSSKADER

Hvis uheldet er ude, og en hjælper får en arbejdsskade, skal hjælperen kontakte BPA Support hurtigst muligt, så vi kan indberette skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis skaden indberettes for sent, er det ikke sikkert, at indberetningen bliver godkendt og forsikringen dækker. Vi opfordrer også vores hjælpere til at kontakte Danica sundhedssikring for at kunne komme i behandling efter kortest mulig tid.